ثبت نام نمایندگان

ما در نظر داریم در راستای گسترش شغلی و ایجاد فضای کاری برای جوانان این مرز و بوم در هر شهرستان به صورت رسمی نمایندگی اعطا کنیم جوانان فعال و مشتاق در این حوزه میتوانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام نمایندگی شهر خود با ما در تماس باشند.